Tecnología OIP. Papel impregnado en aceite

Tecnología OIP. Papel impregnado en aceite

  • Bornas para transformador (aceite-aire)
  • Bornas para transformador (aceite-SF6)

YASH – BORNAS OIP – IMPREGNACIÓN EN ACEITE

YASH – OIP Condenser Bushing